Kontakt

Kontakt


Tjörns biodlareförening arbetar för att främja biodling och gemenskapen bland biodlarna. Föreningen har en egen bigård och en klubbstuga belägen vid Bräcke hembygdsmuseum.


Under sommarhalvåret träffas medlemmarna på onsdagar kl.18 för att sköta om föreningens bigård och utbyta erfarenheter.


Du är välkommen att besöka oss!


Se mer under fliken Aktuellt !


Ta gärna kontakt med styrelsen om du har frågor om biodling,bihälsa, biodlingskurs, honung och honungshantering.


Om du ser en bisvärm i din närhet kan du ringa de svärmansvariga i föreningen:

Åke Jantén         0705 930662

Margareta Pratt  0764 074586 

Pierre Atterling    0706 526346

 Styrelse:

Ordförande

Pierre Atterling

0706-526346


Sekreterare

Margareta Linneroth Eriksson

0733-802795    Hemsidan


Kassör

Kenneth Hermansson

0705-168641


Ledamot

Tomas Gustavsson

0702-112247


Ledamot

Ingemar Mogren

0731-808762


Ledamot

Maria Ingvarsson

0705-676923


Ledamot

Arne Andersson

0706661139


Samordnare i bigården

Rolf Blom

0761-090944


Avels- och bihälsoansvarig

Åke Jantén

0703-786015

Rolf Blom

0761-090944


Bitillsynsmän

Åke Jantén

0705-930662

Sonja Olsson

0708-690818Webbmaster:

Örjan Magnusson

0730-216533

Staffan Tjerneld Hemsidan