Bihälsa

Bihälsa


Varroabekämpning


Amerikansk yngelröta

 

Projekt VSH-bin

 


Bitillsynsmän: Åke Jantén, Sonja Olsson


Avels och bihälsoansvarig: Åke Jantén, Rolf Blom