Honung


Honung

I år har skörden av sommarhonung blivit liten men har kompenserats av ett bra ljungdrag. Ljungen har blommat fantastiskt fint på bergen och kuporna har fyllts med väldoftande honung.Passa på att få din honung bedömd.!


Honungsbedömning sker den 6 november.

Honung + honungsbedömningskort i kuvert lämnas till Kenneth Hermansson i Stordal veckan innan, senast den 5 nov.

Kontakta Kenneth och kom överens om inlämningstid.

Både burk och kuvert ska vara utan namn.                     Bedömningskort finns i Bitidningens oktobernummer.

Resultatet av provningen redovisas på kortet och diplom utdelas till biodlare med godkända honungsprov på årsmötet den 20 nov.
2018


Den varma och torra sommaren har gjort att honungsskörden i år är något mindre än normalt och att ljunghonung är mindre allmänt förekommande.


Vid höstens honungsbedömningen visade sig honungen i de inlämnade honungsproverna vara god, slät och ha fin färg. Både sommar som hösthonung bedömdes och de flesta fick högsta betyg !


På årsmötet redovisades honungsbedömningen och glada biodlare fick diplom!

På bilden saknas Per-Olof Wieske och Åke Jonasson.


I år var den genomsnittliga honungsskörden på Tjörn ca 20 kg per samhälle. Det varierade mellan 10 kg och 60 kg. Föreningens kupor hade störst skörd av de inrapporterade !