Honung


Honung


Den varma och torra sommaren har gjort att honungsskörden i år är något mindre än normalt och att ljunghonung är mindre allmänt förekommande.


Vid höstens honungsbedömningen visade sig honungen i de inlämnade honungsproverna vara god, slät och ha fin färg. Både sommar som hösthonung bedömdes och de flesta fick högsta betyg !


På årsmötet redovisades honungsbedömningen och glada biodlare fick diplom!

På bilden saknas Per-Olof Wieske och Åke Jonasson.


I år var den genomsnittliga honungsskörden på Tjörn ca 20 kg per samhälle. Det varierade mellan 10 kg och 60 kg. Föreningens kupor hade störst skörd av de inrapporterade !