Bihälsa

Bihälsa

 

Varroabekämpning

 

Amerikansk yngelröta

Projekt VSH-bin

 

Bitillsynsmän: Åke Jantén, Sonja Olsson

 

Avels och bihälsoansvarig: Åke Jantén, Rolf Blom