Aktuellt

 

Årsmöte i Tjörns BF gick av stapeln den 14 nov 2018

kl 18.30 i Bräcke Hembygdsförenings lokal.

Ett 25-tal medlemmar samlades för sedvanliga årsmötesförhandlingar och efter kaffe och tårta följde intressanta diskussioner om honungskörd och honungsbedömning, bekämpningsmetoder av varroa, jäst honung och GDPR, skyddet av våra personuppgifter mm.

 

 

Den 27/10 anordnade Distriktet en intressant Biodlardag på Bokenäset.Temat var: Att utveckla sin biodling.

Helge Josefsson från Tavlebords honungsgård var en av dem som berättade för oss hur han utvecklat sin verksamhet.

 

 

Sista onsdagsmötet i bigården ägde rum den 12 september 2018.

 

Invintringen av bisamhällena är avslutad och arbetet med honungen likaså.

Föreningens bin behandlas med tymol i år för att bekämpa varroan.

 

 

 

 

Vårens studiecirklar !

 

Snickericirkel för biredskap börjar igen i vår om intresse finns hos medlemmarna. Förra våren tillverkades lådor till bikupor, tak, bottnar, knektar och benställningar. Ledare är Åke Jantén. Samarrangemang med SV.

 

Cirkel för blivande biodlare börjar i vår igen om tillräckligt många är intresserade. Deltagarna är efter cirkelns slut välkomna till onsdagsmötena i bigården och praktisera biskötsel tillsammans med nyare och erfarna biodlare.

Ledare för cirkeln är Margareta Pratt. Samarrangemang med SV.

 

 

 

 

 

 

Levande historia på Bräcke!

 

Under september får alla elever i årskurs 5 på Tjörn uppleva sillperioden på Bräcke Hembygdsmuseum.

De klär sig i tidstypiska kläder och lär sig om hur livet gestaltade sig förr i tiden.

 

Eleverna får även komma till bigården och lära sig om bin och smaka på honung!

 

I år kommer eleverna till Bräcke vid 8 tillfällen, från 11- 27 september. Biföreningens medlemmar informerar om bin och biodling förr o